GBS De Lichtkring is een bijbelgetrouwe basisschool die openstaat voor iedereen die het geloof in het dagelijks leven in praktijk brengt.
De naam van onze school zegt veel over hoe we als school willen werken en leren: Licht verwijst naar de bijbel, Christus die het Licht van de Wereld is, ons pad verlicht en zo richting geeft aan ons leven. Leven vanuit dit Licht en tegelijk ook naar buiten schijnen in een open relatie met onze omgeving. Wanneer je in een kring staat, zie je elkaar, zo willen wij ook elk kind zienkleurrijk en uniek met elk hun eigen gaven en talenten. De Lichtkring wil vanuit de veiligheid van de kring voldoende ontwikkelingsruimte bieden aan haar leerlingen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zowel samen als zelfstandig kunnen werken waarbij we oog hebben voor verschil in leerstijl en niveau. Dit willen we vormgeven binnen thematisch onderwijs. Hierdoor geven we betekenis aan de inhoud van alles wat we de kinderen leren en leggen we verbinding tussen diverse vakgebieden. Op die manier zorgen we voor meer betrokkenheid en plezier in leren.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect dienen als basis voor ons gedrag wat we vanuit Positive Behaviour Support (PBS) bewust aanleren.

We hebben nog veel meer om te laten zien en te vertellen. In de schoolgids kunt u hierover verder lezen. Erover vertellen en laten zien hoe we dit vorm geven in de praktijk doen we graag! Kom gerust langs, u bent van harte welkom.

Een hartelijke groet van het team van de Lichtkring.