skip to Main Content

Wij scholen met de Bijbel!

De basis van elke dag is de Bijbel en Gods liefde voor ons. Dit zie je terug in onze school en onze vertellingen vanuit de Bijbel. We bidden met de kinderen en zingen veel en graag met ze. Naast de vieringen van de christelijke feesten hebben we maandopeningen vanuit een Bijbels jaarthema. Ook in het dagelijks onderwijs verwonderen we ons over Gods schepping.

Met iedereen die betrokken is bij de school, willen we leren om als kinderen van onze Vader in de hemel te leven. We maken dit binnen PBS concreet vanuit de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

“Mensen die zich laten leiden door God houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.”  Bron: Bijbel in gewone Taal

school-met-de-bijgel-bijbel
Back To Top